לפי מילת מפתח
לפי מק"טחומשים ותנ"ך

ניתן לשלב הקדשות מוטבעות על הכריכה ובנוסף/לחילופין הקדשות פנימיות. כמו כן ניתן להוסיף פינות זהב ועטיפות ניילון לשמירת הספר.
ח26
חומש "שירת משה" בראשית
חומש מהודר ומפואר עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומש יצא לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.


[לראש הדף]


ח27
חומש "שירת משה" שמות
חומש מהודר ומפואר עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומש יצא לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.

[לראש הדף]
חומש "שירת משה" ויקרא
ח28
חומש מהודר ומפואר עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומש יצא לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.

[לראש הדף]
ח29
חומש "שירת משה" במדבר
חומש מהודר ומפואר עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומש יצא לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.


[לראש הדף]


ח30
חומש "שירת משה" דברים
חומש מהודר ומפואר עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומש יצא לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.

[לראש הדף]
סט חומשים "שירת משה"
ח31
חמישה חומשים מהודרים ומפוארים עם פרוש רש"י (בכתב רש"י) מנוקד, מוגה, מדויק וללא דלוגים.
החומשים יצאו לאור לבקשת מנהלים ומורים המבקשים לשמר את קריאת כתב רש"י בצורתו המוכרת זה דורות רבים.
5 כרכים + קופסא

[לראש הדף]
ח1
חומש בראשית
"ברכת משה"
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.


[לראש הדף]


ח2
חומש שמות
"ברכת משה"
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
חומש ויקרא
"ברכת משה"
ח3
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
ח4
חומש במדבר
"ברכת משה"
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.


[לראש הדף]


ח5
חומש דברים
"ברכת משה"
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
סט חומשים
"ברכת משה"
ח6
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
ח7
חומש בראשית
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.


[לראש הדף]


ח8
חומש שמות
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.

[לראש הדף]
חומש ויקרא
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
ח9
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.

[לראש הדף]
ח10
חומש במדבר
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.


[לראש הדף]


ח11
חומש דברים
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.

[לראש הדף]
סט חומשים
"תורת משה"
עם תפילות לשבת
ח12
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.
בתוספת תפילות לשבת.

[לראש הדף]
ח13
חומש מפואר
"פאר התורה"
בודדים
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
(שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.


[לראש הדף]


ח14
סט חומשים מפוארים
פאר התורה
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות.
(שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
חומש פאר הקודש
בודדים
ח15
בכריכת עור + פינות זהב
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות. (שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
ח16
בכריכת עור + פינות זהב
סט חומש
פאר הקודש
חומש מפואר עם רש"י בכתב מרובע ומנוקד כולל הפטרות, 5 מגילות. (שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
התורה והמפרשים הוגהו ונערכו מחדש בפאר והדר ובאותיות מאירות עיניים.


[לראש הדף]


ח17
חומש כרך אחד
פאר הקודש
חומש מהודר בכרך אחד בסדר חדש,עם הפטרות לכל השנה, 5 מגילות וסידור לשבת. (שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
ללא רש"י

[לראש הדף]
חומש כרך אחד
פאר הקודש
ח17א
כריכת עור
חומש מהודר בכרך אחד בסדר חדש,עם הפטרות לכל השנה, 5 מגילות וסידור לשבת. (שיר השירים, קבלת שבת, ערבית לשבת, שחרית ומוסף לשבת)
ללא רש"י

[לראש הדף]
ח18
חומש מפואר
פורת יוסף
חומש גדול ומפואר בסדר חדש באותיות מאירות עיניים כולל הפטרות לכל השנה, 5 מגילות ותפילות שחרית ומוסף לשבת (ללא רש"י)


[לראש הדף]


ח19
חומש
ישמח מנשה
חמישה חומשים בכרך אחד ובכריכה קשה כולל הפטרות לכל השנה, 5 מגילות, ללא רש"י

[לראש הדף]
חומש
אור התורה
ח20
עור איטלקי + פינות זהב
חמישה חומשים בכרך אחד מפואר ומהודר כולל רש"י בכתב מרובע ומנוקד מודפס על נייר בייבל משובח, וכולל הפטרות, מגילות, מפות, תפילות ערבית, שחרית ומוסף לשבת.

[לראש הדף]
ח22
פאר ההפטרות
ספר ההפטרות לשבתות ומועדי השנה לפי המנהגים השונים בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים. עם הדגשות של שוא נע, קמץ קטן וכו' לקריאה נכונה ומדוייקת. בכריכת למינציה


[לראש הדף]


ח23
עור איטלקי + פינות זהב
פאר ההפטרות
ספר ההפטרות לשבתות ומועדי השנה לפי המנהגים השונים בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים. עם הדגשות של שוא נע, קמץ קטן וכו' לקריאה נכונה ומדוייקת.

[לראש הדף]
תנ"ך ישראל
ח24
תנך מיוחד באותיות ברורות ומאירות עיניים. סדר ועימוד חדשים בנייר משובח+מפות צבעוניות.
אושר ע"י המחלקה לאישור ספרי לימוד ופורסם בחוזר המנהל הכללי נ"ה/9

[לראש הדף]
ח25
עור איטלקי + פינות זהב
תנ"ך ישראל
תנך מיוחד באותיות ברורות ומאירות עיניים. סדר ועימוד חדשים בנייר משובח+מפות צבעוניות.
אושר ע"י המחלקה לאישור ספרי לימוד ופורסם בחוזר המנהל הכללי נ"ה/9


[לראש הדף]
הרשם | צור קשר | שאלות ותשובות | הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | הצג מפה