לפי מילת מפתח
לפי מק"טסידורים

ניתן לשלב הקדשות מוטבעות על הכריכה ובנוסף/לחילופין הקדשות פנימיות. כמו כן ניתן להוסיף פינות זהב ועטיפות ניילון לשמירת הספר.
ס1
סידור "פאר ישראל"
סידור שלם הכולל את כל התפילות לשבת ולימי חול בשלמותן וכסדרן, ערבית למוצ"ש בשלמותה.
כולל אלפא ביתא תפילות לארבע תעניות, לימוד לחודש ניסן ופרקי אבות.
הסידור שזכה בס"ד לתפוצה אדירה ברחבי העולם. (480 עמודים)


[לראש הדף]


ס1א
סידור "פאר ישראל"
סידור שלם הכולל את כל התפילות לשבת ולימי חול בשלמותן וכסדרן, ערבית למוצ"ש בשלמותה.
כולל אלפא ביתא תפילות לארבע תעניות, לימוד לחודש ניסן ופרקי אבות.
הסידור שזכה בס"ד לתפוצה אדירה ברחבי העולם. (446 עמודים)

[לראש הדף]
סידור "פאר ישראל"
ס2
עור איטלקי + פינות זהב
סידור שלם הכולל את כל התפילות לשבת ולימי חול בשלמותן וכסדרן, ערבית למוצ"ש בשלמותה.
כולל אלפא ביתא תפילות לארבע תעניות, לימוד לחודש ניסן ופרקי אבות.
הסידור שזכה בס"ד לתפוצה אדירה ברחבי העולם. (446 עמודים)

[לראש הדף]
ס3
סידור "בן פורת יוסף"
המקורי והמפואר
נוסח יהודי מרוקו.
הסידור המפואר והמקורי בהוצאה שהחזירה עטרה ליושנה. סידור זה הודפס בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים, והכל בסדר נאה מתוקן ומוגה הדק היטב. עם הדגשת השוא נע והקמץ חטוף וברוב פאר הדר וקודש.
לפי נוסח קהילות מרוקו ע"פ המסורת הזכה, העתיקה והמפוארת כפי שהנחילונו אבותינו הקדושים.


[לראש הדף]


ס4
בכריכת עור
סידור "בן פורת יוסף"
המקורי והמפואר
נוסח יהודי מרוקו.
הסידור המפואר והמקורי בהוצאה שהחזירה עטרה ליושנה. סידור זה הודפס בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים, והכל בסדר נאה מתוקן ומוגה הדק היטב. עם הדגשת השוא נע והקמץ חטוף וברוב פאר הדר וקודש.
לפי נוסח קהילות מרוקו ע"פ המסורת הזכה, העתיקה והמפוארת כפי שהנחילונו אבותינו הקדושים.

[לראש הדף]
סידור "בן פורת יוסף"-בינוני
המקורי והמפואר
נוסח יהודי מרוקו.
ס5
הסידור המפואר והמקורי בהוצאה שהחזירה עטרה ליושנה. סידור זה הודפס בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים, והכל בסדר נאה מתוקן ומוגה הדק היטב. עם הדגשת השוא נע והקמץ חטוף וברוב פאר הדר וקודש.
לפי נוסח קהילות מרוקו ע"פ המסורת הזכה, העתיקה והמפוארת כפי שהנחילונו אבותינו הקדושים.

[לראש הדף]
ס6
כריכת עור
סידור "בן פורת יוסף"-בינוני
הסידור המפואר והמקורי בהוצאה שהחזירה עטרה ליושנה. סידור זה הודפס בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים, והכל בסדר נאה מתוקן ומוגה הדק היטב. עם הדגשת השוא נע והקמץ חטוף וברוב פאר הדר וקודש.
לפי נוסח קהילות מרוקו ע"פ המסורת הזכה, העתיקה והמפוארת כפי שהנחילונו אבותינו הקדושים.


[לראש הדף]


ס7
עור איטלקי
סידור "בן פורת יוסף"
לשליח ציבור
המקורי והמפואר
נוסח יהודי מרוקו.
הסידור המפואר והמקורי בהוצאה שהחזירה עטרה ליושנה. סידור זה הודפס בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים, והכל בסדר נאה מתוקן ומוגה הדק היטב. עם הדגשת השוא נע והקמץ חטוף וברוב פאר הדר וקודש.
לפי נוסח קהילות מרוקו ע"פ המסורת הזכה, העתיקה והמפוארת כפי שהנחילונו אבותינו הקדושים.

[לראש הדף]
סידור "פאר המערב"
ס8
סידור מיוחד במינו גדול ומפואר בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים וללא דילוגים כולל סימניה. (712 עמ')

[לראש הדף]
ס9
עור איטלקי + פינות זהב
סידור "פאר המערב"
סידור מיוחד במינו גדול ומפואר בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים וללא דילוגים כולל סימניה. (712 עמ')


[לראש הדף]


ס10
סידור "שערי תפילה"
סידור מפואר המבוסס על הסידורים "פאר ישראל" ו "אהבת ישראל" (712 ע"מ)
באותיות מאירות עיניים וללא דילוגים.

[לראש הדף]
סידור "שערי תפילה"
ס11
עור איטלקי
סידור מפואר המבוסס על הסידורים "פאר ישראל" ו "אהבת ישראל" (712 ע"מ)
באותיות מאירות עיניים וללא דילוגים.

[לראש הדף]
ס12
סידור "אהבת ישראל"
סידור שלם כולל כל התפילות לשבת ולימי חול בשלמותן וכסדרן, ערבית למוצ"ש בשלמותה כולל אלפא ביתא ותפילות לארבע תעניות לימוד לחודש ניסן ופרקי אבות + תיקון חצות + פרקי שבת לסעודות + תוספות רבות + עריכה חדשה ומהודרת (864 עמ`)


[לראש הדף]


ס14
סידור "אורו של עולם"
הסידור המפואר כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח. מהדורה משופרת המבוססת על הסידורים "פאר ישראל" ו"אהבת ישראל" שזכו להצלחה ותפוצה רבה . בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים. (712 עמ`)

[לראש הדף]
סידור "אורו של עולם"
ס15
בכריכת עור איטלקי
הסידור המפואר כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח. מהדורה משופרת המבוססת על הסידורים "פאר ישראל" ו"אהבת ישראל" שזכו להצלחה ותפוצה רבה . בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים. (712 עמ`)

[לראש הדף]
ס16
כריכת עור
סידור לשליח ציבור "אורו של עולם"
הסידור המפואר כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח. מהדורה משופרת המבוססת על הסידורים "פאר ישראל" ו"אהבת ישראל" שזכו להצלחה ותפוצה רבה . בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים. (712 עמ`)
סידור גדול ומפואר בסדר חדש. באותיות "קידוש לבנה". סידור ללא דילוגים בכריכת עור + פינות זהב , (מיספור עמודים מקביל לסידור ס14)


[לראש הדף]


ס17
סידור "גאולת ישראל"
הסידור המפואר כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח. מקביל לסידור "אורו של עולם".
בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
סידור "גאולת ישראל"
ס18
עור איטלקי + פינות זהב
הסידור המפואר כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח. מקביל לסידור "אורו של עולם". בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים.

[לראש הדף]
ס19
סידור "פאר התפילה"
נוסח ספרד
הסידור השלם נוסח ספרד הכולל את כל התפילות כסדרן וללא דילוג לימות החול, לשבתות ולימים טובים, סדר הפרשיות לקריאת התורה ותוספות רבות כפי שתחזינה מישרים עיני הקורא והמתפלל, כמנהג אחינו האשכנזים המתפללים בנוסח ספרד.


[לראש הדף]


ס20
סידור"אור לישראל"
סידור לתלמיד
סידור שלם לימות החול באותיות מאירות עיניים. הסידור עונה גם על צרכי התלמיד בבית הספר וזאת בהתייעצות עם מחנכים ומומחים בתחום החינוך. (336 ע"מ)

[לראש הדף]
"סידורי הראשון"
סידור לילדים
ס21
בכריכה קשה
הסידור שילווה את הילד בצעדיו הראשונים בתפילתו לבוראו.
הסידור מסביר פנים ומאיר עיניים ומלווה בתמונות צבעוניות ומאפשר לילד להנות מחווית התפילה.
בברכתו של הרה"ג הרב ישראל מאיר לאו שליט"א.

[לראש הדף]
ס22
"מנחה וערבית"
תפילות מנחה וערבית לימי חול ושבת בשלמותן וכסדרן ללא צורך בדפדוף וחיפוש אחר קדיש, יעלה ויבוא, על הניסים וכד`. הכל בסדר חדש, באותיות מאירות עיניים.


[לראש הדף]


ס23
בנוסח ספרדי
סידור כיס "מנחה וערבית"
נוסח ספרדי
חוברת כיס מיוחדת הכוללת: מנחה וערבית לפי נוסח ספרדי, ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, שבע ברכות ותפילת הדרך.

[לראש הדף]
סידור כיס "מנחה וומעריב"
נוסח ספרד
ס24
נוסח ספרד
חוברת כיס מיוחדת הכוללת: מנחה וערבית לפי נוסח ספרד, ברכת המזון, שבע ברכות.

[לראש הדף]
ס25
סידור כיס "ליום חול"
סידור כיס בכריכה רכה הכולל: תפילות שחרית, מנחה וערבית בשלמותן לימי חול ור"ח.


[לראש הדף]


ס26
סידור כיס "וקראת לשבת עונג" ליום שבת
סידור כיס קטן בכריכה רכה הכולל: תפילות לכל השבת + קריאת התורה למנחה של שבת.

[לראש הדף]
סידור "שחרית לתלמיד"
ס27
הסידור כולל: תפילות שחרית ליום חול בשלמותה. תפילה לראש חודש, חנוכה, סדר ארבע תעניות, לימוד חודש ניסן, התרת נדרים, קריאה בתורה לשני וחמישי ברכת מזון למנהג ספרדים ואשכנזים, בכריכה רכה.

[לראש הדף]
ס28
סידור "עטרת מנחם" עברית-רוסית
סידור כמנהג הספרדים ועדות המזרח באותיות גדולות ומאירות עיניים.


[לראש הדף]


ס29
סידור כיס "מנחה וערבית"
נוסח ספרדי
חוברת כיס מיוחדת הכוללת: מנחה וערבית לפי נוסח ספרדי, ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, שבע ברכות ותפילת הדרך.

[לראש הדף]
הרשם | צור קשר | שאלות ותשובות | הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | הצג מפה